Të gjitha kategoritë

home>Lajme

Zbatimi i politikave hallall

Koha: 2021-06-24 Goditjet: 83

Lëndët tona të para, procesi i prodhimit dhe produktet të gjitha i plotësojnë kërkesat hallall. Ne premtojmë të prodhojmë produkte hallall në mënyrë të vazhdueshme dhe të vazhdueshme.

Ne garantojmë që asnjë yndyrë shtazore ose rast i ndotur i tërthortë nuk ka ndodhur gjatë procesit të prodhimit të produkteve tona dhe produktet janë shumë të pastra dhe higjienike.

Ne do t'i informojmë klientët tanë nëse bëjmë ndonjë ndryshim në procesin tonë të prodhimit, i cili mund të ketë ndikim në statusin HALAL të produkteve tona në të ardhmen.


HALAL-1x

HALAL-2x

HALAL-3x